[Hướng dẫn] Cài đặt & sử dụng GhostSurf đổi proxy để vào facebook

{tocify} $title = {Mục lục} Đặc điểm của GhostSurf: Sử dụng proxy ở Mỹ, tốc độ khá, có thể chấp nhận được & hơn hẳn thằng ultrasuft cùi bắp.

A. CÀI ĐẶT

  1. Download Ghostsurf tại địa chỉ sau: http://www.mediafire.com/download.php?yoz1liu4hnt rồi giải nén và tiến hành cài đặt.
  2. Nhấp đúp vào ghostsurf-platinum-trial-51.exe -> chọn No -> Next
  3. Xuất hiện hộp thoại yêu cầu nhập email, nhập email bất kỳ, rồi hủy check ở dòng "Yes, inform me about .."
  4. chọn I accept the agreement rồi Next
  5. Next -> Next
  6. Hủy check ở dòng Always anonymize Internet and block ads -> Next -> Quá trình cài đặt bắt đầu.
  7. Hộp thoại xuất hiện thông báo cần restart máy để hoàn tất cài đặt, thực ra các bạn không cần restart thì ghost surf cũng chạy ngon rồi, bước này ta chọn No, I will restart the computer later -> Finish.B. ĐĂNG KÝ & CẤU HÌNH
  Ads2