Năm chương ngắn về sự thay đổi

{tocify} $title = {Mục lục} Chương 1
Tôi bước đi trên một con đường. Có một cái hố sâu ở trên vỉa hè. Tôi ngã xuống hố. Mất một lúc lâu tôi mới ra khỏi hố được. Đó là lỗi của tôi.

Chương 2
Tôi vẫn bước trên con đường đó. Tôi lại ngã xuống hố. Vẫn mất một lúc lâu tôi mới ra khỏi hố được. Đó không phải là lỗi của tôi.

Chương 3
Tôi vẫn bước trên con đường cũ. Tôi ngã xuống hố lần nữa. Điều này đang trở thành một thói quen. Đó là lỗi của tôi. Tôi ra khỏi đó ngay lập tức.

Chương 4
Tôi vẫn đi trên con đường đó và nhìn thấy cái hố sâu trên vỉa hè. Tôi bước qua nó.

Chương 5
Tôi đi trên một con đường khác.

(st)

Ads2