Thiết lập hệ thống hotspot gatewway sử dụng mikrotik

{tocify} $title = {Mục lục} Trước khi xem bài viết này, các bạn nên xem lại bài CÀI ĐẶT MIKROTIK RouterOS

Khái niệm Hotpspot là gì thì Tôi không nói đến lý thuyết nhé.

Theo khái niệm đơn giản của tôi thì Hotspot dùng để chia sẻ internet thông qua một mạng có dây hoặc không dây ( Access point) , chứng thực người dùng khi truy cập internet.

Khi người dùng kết nối đến hotspot và truy cập một trang web thì người dùng sẽ được dẫn đến trang đăng nhập của hotspot để yêu cầu nhập username/password chứng thực.

Hotspot thường được áp dụng trong các khu vực công cộng như : khách sạn, quán cafe , sân bay, trung tâm thương mại..v.v..
Ở những nơi này thì hotspot thường được cung cấp dưới dạng không dây.

Trong bài viết này, Tôi sẽ trình bày cách thiết lập một hệ thống Hotspot gateway sử dụng Mikrotik.

Chúng ta sẽ dùng Winbox để cấu hình nhanh.Mô hình bài lab như sau :Ads2