Installation VMware vSphere ESXi 5

{tocify} $title = {Mục lục}
Cài đặt VMware vSphere ESXi 5

Nghiên cứu vSphere cũng đã khá lâu, cũng có viết một số bài lab nhưng chưa publish lên. Thôi thì hôm nay dành ít thời gian để đăng tải loạt bài về VMware vSphere ESXi 5 lên blog, để nó mốc meo lâu quá rồi ^^!

Mô hình mạng sẽ sử dụng trong các bài lab sắp tới như sau :Trong bài này, Tôi sẽ viết về quá trình cài đặt ESXi 5 và giới thiệu tổng quan một số thông tin, tùy chọn trên phiên bản ESXi 5.Ads2