Installation vCenter 5

{tocify} $title = {Mục lục}

Loạt bài về vSphere 5 :

1. Cài đặt VMware vSphere ESXi 5
2. Cài đặt VMware vSphere Client 5.0

Bài viết này sẽ hướng dẫn cài đặt vCenter. Đây cũng là một bài của Congdd

Tôi copy lại 02 bài về vCenter & vSphere Client của congdd để bổ sung vào loạt bài về vSphere 5, sử dụng sơ đồ mạng ở trên.

∞&∞

Hướng dẫn cài đặt VMware vCenter 5.0

Ads2