Installation VMware vSphere Client 5.0

{tocify} $title = {Mục lục}
Thật ra Tôi cũng không có ý định viết bài về hướng dẫn cài đặt vCenter, vSphere Client vì thấy nó đơn giản quá. :)
Nhưng tình cờ search thấy một số bài viết khá bài bản của Congdd nên sẵn tiện copy lên blog luôn cho nó xôm tụ :D
Để tiếp tục bài này, các bạn nên xem lại  bài  Cài đặt VMware vSphere ESXi 5  .
Sau khi cài đặt xong ESXi 5, bước tiếp theo là cài đặt vSphere Client, vCenter để quản lý hệ thống ESX.

Trong bài này, Tôi sẽ trình bày việc cài đặt vSphere Client 5. Bài viết của Mr.Congdd

∞&∞

Cài đặt VMware vSphere Client 5.0

Ads2