Nghệ thuật thu phục chiến tướng công nghệ

{tocify} $title = {Mục lục}
Chuyện kể rằng, ngày xưa có một anh IT Manager chuyên ngành Toán Tin. Thiếu thời đam mê truyện Kim Dung và Tam Quốc Diễn Nghĩa. Tuổi tứ tuần anh đầu quân cho một công ty dược nước ngoài ở Việt Nam.

Phó giám đốc vận hành là bạn cùng tiến, cảm phục tài năng đã tiến cử người bạn năm nào với CEO.

Không lâu sau tài năng quản lý doanh nghiệp gặp tài năng quản lý công nghệ. Và cho biết thêm công ty hiện có 1 quản lý hạ tầng 9 năm công lực ở công ty nhưng mảng giải pháp quản lý thì chầm chậm tiến.

Ngày phó giám đốc công nghệ gia nhập công ty. Sysadmin gửi email: "Chào mừng anh tới địa ngục" và kèm theo nụ cười nửa đùa nửa thật

Tuần đầu tiên làm việc Sysadmin không thấy sếp mới hỏi han gì về hệ thống mà cứ đi ăn trưa hết phòng ban này tới phòng ban khác ngoại trừ phòng IT!
Ads2