Cài đặt Microsoft Core Fonts trên Fedora 19

{tocify} $title = {Mục lục}
Dạo này chuyển qua xài Fedora 19 (XFCE) trên laptop của công ty, vì vậy nên sẵn đó tôi viết vài bài về việc cài đặt những phần mềm cần thiết cho hệ điều hành này trong quá trình sử dụng phục vụ công việc.
Trong bài viết này, tôi sẽ hướng dẫn cài đặt Microsoft TrueType Core Fonts (Arial, Tahoma…) trên Fedora 19 ( các distro khác cài tương tự.)
Mở ternimal, chuyển qua quyền root:
[lecuong@ITDept.vlotte]# su -i
Có 2 cách cài Microsoft fonts:
Cách 1:(tôi xài cách này.)
[root@ITDept.vlotte lecuong]# rpm -i http://sourceforge.net/projects/mscorefonts2/files/rpms/msttcore-fonts-installer-2.6-1.noarch.rpm
Cách 2: (nếu cách 1 không cài được)
Tải về msttcorefonts-2.6.1:
[root@ITDept.vlotte lecuong]# wget http://corefonts.sourceforge.net/msttcorefonts-2.6-1.spec
Cài đặt rpm-build và các gói cần thiết:
[root@ITDept.vlotte lecuong]# yum install rpm-build cabextract ttmkfdir
Build gói msttcorefonts-2.6-1.noarch.rpm:
[root@ITDept.vlotte lecuong]# rpmbuild -bb msttcorefonts-2.6-1.spec
Cài đặt fonts:
[root@ITDept.vlotte lecuong]# yum install /root/rpmbuild/RPMS/noarch/msttcorefonts-2.6-1.noarch.rpm
OK! Hoàn tất cài đặt fonts rồi đấy! ^^
Bonus: Lệnh kiểm tra thử font có chưa?
[root@ITDept.vlotte lecuong]# fc-list | grep -i tahoma
/usr/share/fonts/msttcore/tahoma.ttf: Tahoma:style=Regular
[root@ITDept.vlotte lecuong]#
p/s: Thêm một cách cài fonts nữa  đó là tạo thư mục .fonts trong /home/{username} rồi chép các fonts cần cài vào đó.
Ads2