VNSTAT - KIỂM TRA, THEO DÕI BĂNG THÔNG CỦA MÁY CHỦ.

{tocify} $title = {Mục lục}
Để kiểm tra cũng như theo dõi băng thông của máy chủ thì có rất nhiều cách. Nhưng tôi thường dùng VNSTAT để thực hiện.

Sau đây là các bước cài đặt vnstat nhanh trên Centos 6/7
Tải về và giải nén gói vnstat mới nhất (1.17)

cd /usr/src
wget http://humdi.net/vnstat/vnstat-1.17.tar.gz
tar zxvf vnstat-1.17.tar.gz

Đóng gói và cài đặt từ mã nguồn:

cd vnstat-1.17
./configure --prefix=/usr --sysconfdir=/etc && make && make install

Cấu hình dịch vụ cho phép vnstat chạy khi startup:
Ads2