Người leader (quản lý)

{tocify} $title = {Mục lục} Trong công ty....
Có thằng thì bảo sếp chả làm cm gì, lười chảy thây, sáng 9-10h còn cà phê cà pháo.
Lại có thằng khác bảo sếp cái gì cũng muốn làm, việc giao nhiều quá mà không có cầm tay chỉ việc. Việc gì cũng giao cho. Team có vài người mà làm khối lượng công việc làm bằng gấp 10. Nhờ đó rèn luyện được khả năng làm siêu nhân, khả năng chiến đấu, tư duy, chịu áp lực, kể cả khả năng thích những cái mình không thích.

Còn có 1 thằng khác chuyên than thở, nói xấu, bàn lùi, nó có vai trò tốt trong việc thử thách và tìm ra các leader thực thụ.

Than thở là việc của công nhân worker, công ty cần những cộng sự, cần những leader thực thụ.


Chuyện của Tony Buổi Sáng:
1. Xưa có câu ca dao ca ngợi những người giàu có trong làng.

"chúa trai là chúa hay lo
đêm nằm cắt việc ra cho mà làm"

Đó là những người rất giỏi. Đêm ngủ họ cũng suy nghĩ việc ngày mai cho team. Năng lực "cắt việc ra cho mà làm" không phải ai cũng có.

Người có đầu óc là người luôn nghĩ ra việc để làm.
Ads2