Chia sẻ các khóa học miễn phí tại Udemy.com

{tocify} $title = {Mục lục} Chào các bạn,
Tôi hiện đang chia sẻ các khóa học online trị giá từ vài chục ($) đến vài trăm ($) tại link sau: 
Các khóa học chỉ miễn phí trong một thời gian nhất định, nếu không đăng ký kịp thì nó sẽ về giá gốc. ^^

Ai quan tâm thì theo dõi page cá nhân để nhận các khóa học ngay khi vừa chia sẻ.
Ads2