Quy trình và cách chơi tiền ảo Bitcoin

{tocify} $title = {Mục lục} Quy trình chơi bitcoin thông thường:
  • Bước 1: Bạn sẽ dùng USD để mua Bitcoin (BTC)
  • Bước 2: Mua BTC xong bạn có thể trữ (hold) đợi lên giá bán. Tuy nhiên đa số người sẽ chọn việc là dùng BTC mua những đồng Altcoin tìm năng khác và chờ lên giá để có cơ hội kiếm lời nhiều hơn.
  • Bước 3: Nếu bạn mua altcoin nào đó có lời và muốn bán coin đó để chốt lời thì lại về BTC
  • Bước 4: Bạn bán BTC để quy ra tiền thật USD.

Quy trình tham gia đầu tư bitcoin này tốn khá nhiều bước trung gian và tốn nhiều phí giao dịch.

 Để giải quyết vấn đề này, công ty Tether cho ra đời một Token gọi là coin Tether (USDT) đồng này tương đương với 1 USD$ ngoài đời. Tỷ lệ 1:1

Quy trình chơi bitcoin với Tether (USDT)
  • Bước 1: Mua Token Tether (USDT) bằng USD ($)
  • Bước 2: Mua bán BTC hoặc các Altcoin khác thông qua USDT

Ads2