SỬ DỤNG 3 ĐƯỜNG MA - HIỆN TƯỢNG DELPHIC BUY/SELL

{tocify} $title = {Mục lục} MA - Đường trung bình di động là một trong những chỉ báo kỹ thuật linh hoạt nhất và được sử dụng rộng rãi. Do được vẽ cũng như được lượng hóa và kiểm tra một cách dễ dàng nên đường trung bình di động được coi là nền tảng cơ sở cho nhiều hệ thống tuân theo xu hướng ngày nay.

Đường trung bình di động là gì? Nói ngay cho dễ hiểu đó là mức bình quân của dữ liệu. Ví dụ, nếu bình quân giá đóng cửa 10 ngày được thỏa mãn, ta lấy tổng giá 10 ngày gần nhất chia cho 10. Từ “di động” được sử dụng bởi giá của 10 ngày gần nhất được tính đến (giá đang vận động). Vì thế, dữ liệu trung bình (giá đóng cửa 10 ngày gần nhất) được tính liên tục về sau theo mỗi phiên giao dịch mới. Cách tính trung bình di động phổ biến nhất là tính giá đóng của 10 ngày gần nhất. Mỗi ngày, giá đóng của mới được cộng vào tổng và giá đóng của 11 ngày trước thì bị trừ đi.

HIỆN TƯỢNG DELPHIC – CHIẾN LƯỢC TÌM KIẾM CƠ HỘI MUA/BÁN KHI THỊ TRƯỜNG TĂNG/GIẢM GIÁ MẠNH

Để xác định hiện tượng Delphic – tín hiệu tăng/giảm giá mạnh của một mã chứng khoán hoặc cặp tiền tệ (Forex) ta cần dùng 3 đường trung bình:

Ads2