5 GIAI ĐOẠN TÂM LÝ PHẢI TRẢI QUA CỦA MỘT NHÀ ĐẦU TƯ THÀNH CÔNG – PHẦN 1

{tocify} $title = {Mục lục} Hôm nay, tôi xin trình bày đến bạn một vấn đề quan trọng không kém đó là sự chuẩn bị tâm lý mà ai cũng nên có để không thất vọng trước thị trường. Dưới đây là 5 giai đoạn phải trải qua của một nhà đầu tư thành công. Tôi nghĩ đây là điều rất cần thiết đối với những nhà đầu tư mới bước vào thị trường hoặc kể cả những ai đã giao dịch lâu năm nhưng vẫn cháy tài khoản liên tục và có ý định bỏ đầu tư.

Giai đoạn 1: Ảo tưởng về thị trường và khả năng thành công

Thực trạng của mọi người khi mới bước vào thị trường


Ads2