BÀI TOÁN CƠ BẢN CỦA ĐẦU TƯ

{tocify} $title = {Mục lục}
Giả sử chúng ta có 1 số vốn, muốn nghiên cứu đầu tư để kiếm thêm. Kết quả đầu tư của chúng ta như sau với giả định số vốn này được tính lãi gộp, tức là lợi nhuận tạo ra được tái đầu tư, không rút. Như vậy, lợi nhuận hay thua lỗ bên dưới là tính cho tổng vốn tại thời điểm đó.

* Tháng đầu lợi nhuận 100%
* Tháng thứ 2 lợi nhuận 200%
* Tháng thứ 3 thua lỗ 80%
* Tháng thứ 4 lợi nhuận 200%
* Tháng thứ 5 lợi nhuận 100%
* Tháng thứ 6 lợi nhuận 100%
* Tháng thứ 7 thua lỗ 95%.

Nhìn vào bảng tính trên, cảm giác cho thấy mọi điều thật tuyệt. Chúng ta có lợi nhuận trong 5/7 tháng tham gia đầu tư, chỉ thua lỗ 2/7. Con số lợi nhuận thì toàn 3 chữ số phần trăm, trong khi con số thua lỗ chỉ có 2 chữ số.

Nhưng mà rốt cuộc đầu tư thì phải nhìn vào số tiền, tóm lại, chúng ta lời hay lỗ bao nhiêu tiền?
Ads2