HƯỚNG DẪN PHÂN TÍCH ĐA KHUNG THỜI GIAN

{tocify} $title = {Mục lục} Đối với hầu hết các trader, phân tích đa khung thời gian luôn là sự lựa chọn hàng đầu cũng là sự lựa chọn tối ưu. Sử dụng cả ba khung thời gian thì dễ nhưng để kết hợp chúng lại với nhau là một việc không hề dễ dàng bởi lẽ, luôn có hai yếu tố cản trở chúng ta thực hiện theo phương pháp này, hai yếu tố đó không gì khác hơn ngoài hai chữ QUÊN và LÀM BIẾNG.

Quên và làm biếng không phải tự nhiên mà có, bởi lẽ nguyên nhân sâu xa của nó là trader vẫn chưa nắm được cách phân tích đa khung thời gian, dẫn đến sử dụng không hiệu quả mà không còn thói quen sử dụng nữa. Đa phần họ - những trader mới vẫn có xu hướng dùng đúng 1 khung thời gian để xem xu hướng, phân tích và tìm điểm vào lệnh.

Bài viết hôm nay cũng nhẹ nhàng thôi, tôi không nói những gì cao sang nữa mà quay về những thứ bình dị mộc mạc.
Ads2