ĐIỂM KHÁC BIỆT GIỮA ĐẦU TƯ MỚI VÀ NHÀ ĐẦU TƯ LÂU NĂM

{tocify} $title = {Mục lục}
So sánh cách nói chuyện giữa nhà đầu tư mới và nhà đầu tư lâu năm: Đâu là điểm khác biệt? 

Xin chào anh em. Chuyện là mấy bữa trước buồn buồn đi cafe một mình, cũng không để ý gì lắm cho đến khi tình cờ biết được bàn cạnh bên 4 người cũng là dân đầu tư, nghe ngóng dăm ba câu thì biết được có 3 người đang bắt đầu và tìm hiểu về chứng khoán-tiền tệ và xin chỉ dạy từ người còn lại (chắc là dân đầu tư lâu năm).

Cũng không muốn nghe lỏm gì đâu nhưng mà họ nói cũng to với lại muốn tập trung vào việc của mình cũng không được vì theo bản năng nghề nghiệp rồi. Nghe xong câu chuyện của họ tôi thấy một vài điểm khá thú vị mà trước đây chưa từng chú ý đến và muốn chia sẻ với anh em trong những ngày cuối tuần rãnh rỗi này.

SỰ KỲ VỌNG ĐẶT VÀO VIỆC ĐẦU TƯ LÀ RẤT KHÁC NHAU

Ads2