NGƯỠNG VỐN GIAO DỊCH VÀ TÂM LÝ VỀ TIỀN BẠC

{tocify} $title = {Mục lục} Tôi kể một câu chuyện rất thường gặp ở các traders của chúng ta trên thị trường.
Một trader, tôi gọi là Sơn, giao dịch tài khoản 3000$ trong nhiều năm liên tiếp. Sơn thường mang về cho mình 10.000$ với tài khoản trên trong khoảng 1 năm. Sau khi đạt được 10.000$, Sơn lại rút ra 7000$ và để lại 3000$ như ban đầu, cứ lặp lại như vậy trong nhiều năm giao dịch của mình.
Cuối cùng, nhiều người nhận ra được khả năng giao dịch của Sơn. Họ xem lịch sử giao dịch với một đường cong vốn tốt (Đường cong vốn thể hiện khả năng bạn đã kiếm được bao nhiêu tiền trong một thời gian giao dịch nhất định), R:R tốt (tỷ lệ lời – lỗ), tỷ lệ drawdown thấp (drawdown là mức sụt giảm tài khoản đầu tư từ mức vốn đỉnh đến mức vốn đáy trong một khoảng thời gian giao dịch nhất định),… các chỉ số đều thể hiện Sơn là một nhà giao dịch tốt.
Sau một chuỗi thẩm định và theo dõi tài khoản giao dịch, Sơn được một công ty quỹ rót vốn trade với tài khoản 100.000$.
-------------------
Câu chuyện bắt đầu từ đây
Ads2