Dùng Screener Để Tìm Tín Hiệu Giao Dịch Forex, Stock và Cryptocurrency

{tocify} $title = {Mục lục}

Screener Là Gì ?

Screener là một công cụ đắc lực được các nhà đầu tư hay nhà giao dịch tài chính sử dụng để lọc ra các loại tài sản có chỉ số phân tích kỹ thuật phù hợp với hệ thống giao dịch của họ.
Cụ thể các chỉ số kỹ thuật như : RSI, MACD, STOCHASTIC, BollingerBands, ICHIMOKU, …
Screener được cung cấp bởi TradingView, nên bạn có thể yên tâm độ chính xác khi sử dụng.

Tại Sao Lại Dùng Screener

Ads2