Hướng Dẫn Dùng Forex Heat Map Xác Định Sức Mạnh Các Đồng Tiền

{tocify} $title = {Mục lục}

Heatmap của TradingView :

  • Chỉ thể hiện khung Daily
  • Dữ liệu mượt, thay đổi theo thời gian thực

Heatmap mới của KSignal

  • Thể hiện các khung thời gian : 15M, 1H, 4H, Daily, Week
  • Dữ liệu cho từng đồng tiền.
  • Tốc độ chặm hơn TradingView, sau 5 phút KSignal mới có dữ liệu mới, người dùng cần Refresh trang (F5) để trình duyệt lấy dữ liệu mới về. (Thông cảm, hệ thống cá nhân, không thể bằng Server của TradingView)

Vấn đề tốc độ không cần quan tâm, vì chỉ bị chậm 5 phút thôi, trong khi Heatmap sử dụng hiệu quả nhất là từ 4H trở lên.

Khi có tín hiệu từ Heatmap_4H, bạn có thể xem xét lệnh giao dịch ở chart 1H hoặc 4H.

Theo kinh nghiệp giao dịch của mình thì Heatmap không phù hợp để hỗ trợ giao dịch dưới 1H. Nhưng vì nhiều anh em trader vẫn muốn nên mình đã bổ sung thêm vào Heatmap khung thời gian 15M và 1H.

Hướng Dẫn Forex Heat Map

Ads2