BÀI 1: 3 TRƯỜNG PHÁI PHÂN TÍCH KINH ĐIỂN TRONG THỊ TRƯỜNG FOREX | P1 - LV5

{tocify} $title = {Mục lục}

 Trong những phần trước của Tổng quan thị trường Forex, bạn đã được học rất nhiều các khái niệm, các thuật ngữ về thị trường Forex. Đây là phần lý thuyết cuối cùng của Level 1, và là bước đầu tiếp cận với các cách phân tích thị trường Forex để đưa ra dự đoán các chuyển động giá.

Hiện nay có 3 trường phái phân tích để dự đoán chuyển động giá được công nhận rộng rãi nhất là Phân tích kỹ thuật, Phân tích cơ bản và Phân tích tâm lý thị trường.

Phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản thì phổ biến hơn phân tích tâm lý thị trường, đặc biệt đối với các trader cá nhân như bạn và tôi.

Phân tích tâm lý thị trường ít phổ biến hơn với các trader cá nhân mà chỉ phù hợp với các quỹ hoặc tổ chức lớn có đủ nguồn lực và dữ liệu đầu vào để tiến hành phân tích.

Tranh cãi trường phái nào hiệu quả hơn thường xảy ra giữa 2 trường phái phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản.

Những tranh cãi này khá gay gắt và không có hồi kết cho đến tận bây giờ, không chỉ ở Việt Nam mà cả trên thế giới. Và tranh cãi này không chỉ có trong thị trường Forex mà còn trong thị trường Chứng khoán và các thị trường tài chính khác nữa.

Nếu bạn hỏi những trader theo trường phái phân tích kỹ thuật, đa số họ sẽ phủ nhận tầm quan trọng của phân tích cơ bản, và ngược lại.

Tuy nhiên, thay vì bảo vệ trường phái phân tích của mình và phủ nhận hiệu quả của trường phái phân tích khác. Bạn hãy tìm những ưu điểm của các trường phái để kết hợp với nhau để có những quyết định giao dịch tốt nhất.

Liệu có thứ gì vô dụng mà có thể tồn tại lâu dài?

Nếu phân tích cơ bản và phân tích tâm lý thị trường vô dụng, tại sao nó lại được các ngân hàng, các quỹ đầu tư, các tổ chức tài chính lớn vẫn còn áp dụng từ khi thị trường tài chính hình thành cho đến bây giờ?

Nếu phân tích kỹ thuật vô dụng, tại sao nó lại được hầu hết các trader sử dụng hiện nay, đặc biệt các trader trên thị trường Forex?

Ở những bài học sau, bạn sẽ được tìm hiểu rõ hơn về các khái niệm, các triết lý của phân tích kỹ thuật, phân tích cơ bản và phân tích tâm lý thị trường.

Ads2