BÀI 4: TRƯỜNG PHÁI PHÂN TÍCH TÂM LÝ THỊ TRƯỜNG LÀ GÌ?

{tocify} $title = {Mục lục}

 

Phân tích tâm lý thị trường là gì?

Phân tích tâm lý thị trường có tiếng Anh là Sentiment Analysis (viết tắt SA)

Tất cả các nhà giao dịch Forex trong cộng đồng giao dịch toàn cầu sẽ luôn có ý kiến liên quan đến thị trường Forex. Ngoài ra, mọi người đều có nhận thức cá nhân về lý do tại sao thị trường FX di chuyển theo một cách cụ thể.

Và trong quá trình giao dịch, các nhà giao dịch thể hiện quan điểm của mình trong những giao dịch của họ.

Nói một cách thẳng thắn, thị trường Forex là tổng hợp tất cả các quan điểm, ý kiến, ý tưởng khác nhau được thể hiện trong những giao dịch của tất cả mọi người tham gia thị trường Forex.

Vì vậy:

Phân tích tâm lý thị trường là việc phân tích tập trung vào đo lường trạng thái tâm lý và cảm xúc tổng thể của tất cả những người đang tham gia vào thị trường.

Tại sao phân tích tâm lý thị trường hiệu quả?

Phương pháp phân tích này cố gắng định lượng bao nhiêu % người tham gia thị trường ngoại hối là nghiêng về xu hướng tăng hay xu hướng giảm.

Khi tâm lý thị trường Forex được xác định thành công, nhà phân tích nhất định sẽ có một giao dịch ở PHÍA ĐỐI DIỆN đám đông, với giả thuyết rằng đám đông thường bị nhầm lẫn!

Phân tích tâm lý có thể được áp dụng kết hợp với phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật, để tăng thêm chiều sâu cho việc phân tích của nhà giao dịch.

Bạn sẽ được học chi tiết về trường phái phân tích tâm lý thị trường trong sau.

Khi học xong, quyết định có kết hợp phân tích tâm lý thị trường cùng phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật hay không là của bạn. Lúc đó bạn đã có nhiều cơ sở để đưa ra lựa chọn phù hợp với phong cách giao dịch của bản thân.

Ads2