Kịch bản nào cho GPB ngày 2-9

{tocify} $title = {Mục lục}

 

GBP hôm nay có gì mới 📢 Hiện tại GU đang ở vùng quan trọng sẽ ảnh hưởng đến cấu trúc giá sắp tới. Chúng ta có 2 kich bản dành cho GU như sau: Kịch bản 1: Giá tăng mạnh trở lại phá vỡ 1.376 chúng ta canh giá hồi lại vùng này tìm setup BUY mục tiêu chốt lời đỉnh cũ quanh mức 1.378 Kịch bản 2: Giá giảm phá key tăng 1.37350 chúng ta canh giá hồi lại SELL xuống, mục tiêu lợi nhuận quanh vùng 1.366 Chúc ae ngày mới tháng mới giao dịch hiệu quả !

Ads2