Chỉ báo FXVP CCI- V3 - indicator Free

{tocify} $title = {Mục lục}

 FXVP CCI- V3 Indicatoris một chỉ báo mt4 miễn phí. Nó có thể được sử dụng với bất kỳ Hệ thống giao dịch ngoại hối nào để xác nhận bổ sung các mục nhập hoặc thoát giao dịch.


Làm thế nào để cài đặt FXVP CCI- V3 Indicator trong nền tảng giao dịch ngoại hối metatrader 4?

  • Giải nén FXVP CCI- V3  Indicator.rar đã tải xuống.
  • Chuyển đến “Menu tệp” trong nền tảng giao dịch Mt4 và nhấp vào “mở thư mục dữ liệu”. Mở thư mục Mql4 và mở thư mục chỉ báo.
  • Bây giờ dán tệp FXVP CCI- V3 ex4 và FXVP CCI- V3  Indicator.mq4 vào thư mục chỉ báo và khởi động lại MetaTrader 4.Ads2