DGC, VNM, PTB, NBB, VHC, TDG, LHC, SKG, CMD: Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu

{tocify} $title = {Mục lục}

 

DGC, VNM, PTB, NBB, VHC, TDG, LHC, SKG, CMD: Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu


Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu trên HNX/HSX. CTCP Tập đoàn Hoá chất Đức Giang (DGC (HM:DGC)): Amersham Industries Limited đã bán 100.000 cổ phiếu; CTBC Vietnam Equity Fund đã bán 1,4 triệu cổ phiếu; Norges Bank đã mua 466.400 cổ phiếu, giảm lượng sở hữu cả nhóm gồm 8 quỹ liên quan từ 19.617.980 cổ phiếu (tỷ lệ 5,165%) xuống 18.584.380 cổ phiếu (tỷ lệ 4,893%) và không còn là nhóm cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện ngày 24/11/2022.

CTCP Sữa Việt Nam (VNM (HM:VNM)): Công ty TNHH MTV Đầu tư SCIC (SIC) đăng ký bán toàn bộ 1,1 triệu cổ phiếu đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 1/12 đến 30/12/2022.

CTCP Phú Tài (PTB (HM:PTB)): Ông Nguyễn Sỹ Hoè, Thành viên HĐQT, đã mua 200.000 cổ phiếu, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 4.187.829 cổ phiếu (tỷ lệ 6,1%). Giao dịch thực hiện từ 11/11 đến 24/11/2022.

CTCP Đầu tư Năm Bảy Bảy (HM:NBB): Ông Nguyễn Văn Thịnh, nhà đầu tư cá nhân, đã bán 359.300 cổ phiếu, giảm lượng sở hữu từ 5.053.000 cổ phiếu (tỷ lệ 5,03%) xuống 4.693.700 cổ phiếu (tỷ lệ 4,67%) và không còn là cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện ngày 24/11/2022.

Cũng liên quan đến cổ phiếu NBB, cùng ngày, bà Nguyễn Thị Thu Hiền, nhà đầu tư cá nhân, đã bán 179.000 cổ phiếu, giảm lượng sở hữu từ 5.141.300 cổ phiếu (tỷ lệ 5,12%) xuống 4.962.300 cổ phiếu (tỷ lệ 4,94%).

CTCP Vĩnh Hoàn (HM:VHC): Hanoi Investments Holdings Limited đã mua 150.000 cổ phiếu; KB Vietnam Focus Balanced Fund đã mua 80.000 cổ phiếu; Samsung Vietnam Securites Master Investment Trust [Equity] đã mua 20.000 cổ phiếu, nâng lượng sở hữu cả nhóm gồm 6 quỹ liên quan từ 12.586.300 cổ phiếu (tỷ lệ 6,836%) lên 12.836.300 cổ phiếu (tỷ lệ 7%). Giao dịch thực hiện ngày 24/10/2022.

CTCP Đầu tư TDG Global (TDG): Ông Trương Lê Minh Hiếu, Tổng Giám đốc, đã mua 451.800 cổ phiếu trong tổng số 700.000 cổ phiếu đăng ký mau trước đó, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 2.130.418 cổ phiếu (tỷ lệ 12,7%). Giao dịch thực hiện từ 28/10 đến 26/11/2022.

CTCP Thuỷ lợi Lâm Đồng ( LHC (HN:LHC)): Bà Trần Ngọc Huệ, em ông Trần Việt Thắng – uỷ viên HĐQT, đăng ký mua 650.000 cổ phiếu. Trước giao dịch bà Huệ không sở hữu cổ phiếu nào. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 30/11 đến 28/12/2022.

Cũng liên quan đến cổ phiếu LHC, cùng thời gian, bà Nguyễn Thị Mai Lan, mẹ ông Trần Việt Thắng, đăng ký bán 600.000 cổ phiếu trong tổng số 1.534.600 cổ phiếu (tỷ lệ 10,66%) đang sở hữu.

CTCP Tàu cao tốc Superdong Kiên Giang (SKG): Ông Kong Mee Ling, nhà đầu tư, đã mua 180.600 cổ phiếu trong tổng số 400.000 cổ phiếu đăng ký mua trước đó, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 300.606 cổ phiếu (tỷ lệ 0,47%). Giao dịch thực hiện từ 27/10 đến 25/11/2022.

Cũng liên quan đến cổ phiếu SKG, cùng thời gian, ông Puan Chiong đã mua 287.000 cổ phiếu trong tổng số 887.000 cổ phiếu đăng ký mua trước đó, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 1.157.002 cổ phiếu (tỷ lệ 1,83%).

CTCP Đầu tư DNA (KSD): Ông Nguyễn Đức Đạo, chồng bà Đỗ Thị Thanh – Thành viên BKS – đã mua 112.200 cổ phiếu (tỷ lệ 0,94%). Trước giao dịch ông Đạo không sở hữu cổ phiếu nào. Giao dịch thực hiện từ 5/8 đến 8/11/2022.

CTCP Vật liệu xây dựng và trang trí nội thất Thành phố Hồ Chí Minh (CMD): Ông Huỳnh thanh Quang, anh ông Huỳnh Ngọc Khánh – Phó TGĐ - đăng ký mua 300.000 cổ phiếu. Trước giao dịch ông Quang sở hữu 160.000 cổ phiếu (tỷ lệ 1,52%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 30/11 đến 20/12/2022.

Cũng liên quan đến cổ phiếu CMD, ông Huỳnh Ngọc Khánh đăng ký mua 500.000 cổ phiếu. Trước giao dịch ông Khánh sở hữu 240.000 cổ phiếu (tỷ lệ 2,29%).

CTCP Dịch vụ nông nghiệp Bình Thuận (ABS): Ông Trần Văn Mười, Chủ tịch HĐQT, đã mua 390.000 cổ phiếu trong tổng số 3 triệu cổ phiếu đăng ký mua trước đó, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 15.850.000 cổ phiếu (tỷ lệ 19,81%). Giao dịch thực hiện từ 31/10 đến 28/11/2022.

Ads2