Điểm tin chứng khoán cuối ngày 29/11

{tocify} $title = {Mục lục}

 

Điểm tin chứng khoán cuối ngày 29/11

Thông tin giao dịch cổ phiếu, cơ cấu cổ đông, kết quả kinh doanh của doanh nghiệp cuối ngày 29/11/2022: DXG, HUB, NLG (HM:NLG)... - CTCP Tập đoàn Đất Xanh (HM:DXG): DXG nhận quyết định niêm yết bổ sung 2.502.126 cp (phát hành chuyển đổi trái phiếu) tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 29/11/2022.

CTCP Xây lắp Thừa Thiên Huế (HUB): HUB nhận quyết định niêm yết bổ sung 3.811.079 cp (phát hành trả cổ tức và tăng vốn) tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 29/11/2022.

CTCP Đầu tư Nam Long (NLG): NLG sẽ chốt danh sách cổ đông chi tạm ứng cổ tức đợt 1/2022 bằng tiền. Tỷ lệ thanh toán 3%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận về 300 đồng. Thời gian thanh toán 23/12/2022.

CTCP Thủy điện Sê San 4A: Công bố Nghị quyết HĐQT về việc chi trả cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2021. Mức cổ tức bằng tiền được chi trả theo tỷ lệ 15% (cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận về 1.500 đồng).

CTCP Tập đoàn An Phát Holdings (APH): APH vừa thông báo về phương án phát hành cổ phiếu phổ thông để chuyển đổi cổ phiếu ưu đãi của công ty phát hành năm 2018. Tờ trình sẽ được công bố trong cuộc họp ĐHCĐ bất thường ngày 29/11 tới.

CTCP Điện lực Gelex - Gelex Electric (GEE): GEE vừa thông qua kế tạm ứng cổ tức cho cổ đông. Theo đó ngày 8/12 tới đây, GEE sẽ chốt danh sách tạm ứng cổ tức đợt 1/2022 bằng tiền.

Ads2