Lãi suất ngân hàng Oceanbank tiếp tục tăng khi vào mùa cao điểm

{tocify} $title = {Mục lục}

 

Lãi suất ngân hàng Oceanbank tiếp tục tăng khi vào mùa cao điểm

OceanBank với mức lãi suất huy động cho kỳ hạn 12 tháng cũng lên tới 10%/năm. Lãi suất huy động đang tiếp tục tăng lên, khi thị trường bước vào những tháng cuối năm - giai đoạn cao điểm với nhu cầu thanh khoản tăng mạnh trong nền kinh tế.

Diễn biến tăng lãi suất huy động tại các ngân hàng tiếp tục có xu hướng “nóng”; nhiều thành viên đã đưa mức lãi suất cho tài khoản không kỳ hạn lên mức trần 1% trong khi lãi suất các kỳ hạn dài hơn được đẩy lên tới 10%/năm.

OceanBank cũng là ngân hàng tiếp theo áp dụng mức lãi suất 10%/năm với chương trình “Rinh lãi đỉnh trong ngày vàng gửi tiết kiệm”.

Theo đó, khách hàng gửi tiết kiệm tại OceanBank sẽ nhận mức lãi suất 10%/năm áp dụng với các khoản tiền gửi kỳ hạn 12 tháng và lãi suất 9%/năm áp dụng với các khoản tiền gửi kỳ hạn 6 tháng.

Với các khoản tiền gửi kỳ hạn 12 tháng, khách hàng được áp dụng mức lãi suất lên tới 10%/năm trong khi các khoản tiền gửi 6 tháng cũng được nhận lãi suất lên tới 9%/năm.

Với mức lãi suất trên, OceanBank là một trong những ngân hàng có lãi suất tiền gửi cạnh tranh trên thị trường.

So với đầu tháng 11, lãi suất huy động tại nhiều ngân hàng đã tăng khá nhanh, đẩy lãi suất cho vay với khách hàng cá nhân lên mức 14 - 15%/năm, chưa kể các chi phí khác.

Ads2