NVL, CII, ACB, KSD, HLB, KTT, BIG: Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu

{tocify} $title = {Mục lục}

 

NVL, CII, ACB, KSD, HLB, KTT, BIG: Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu

Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu trên HNX/HSX. CTCP Tập đoàn đầu tư địa ốc No Va (NVL (HM:NVL)): CTCP Novagroup đã bán 12.722.900 cổ phiếu, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 710.929.310 cổ phiếu (tỷ lệ 36,461%). Giao dịch thực hiện ngày 22/11/2022.

Cũng liên quan đến cổ phiếu NVL, bà Cao Thị Ngọc Sương, vợ công Bùi Thành Nhơn, đã bán 29.040.135 cổ phiếu và ông Bùi Cao Nhật Quân, con trai ông Bùi Thành Nhơn, đã bán 5 triệu cổ phiếu; giảm lượng sở hữu của bà Ngọc Sương xuống 54.368.710 cổ phiếu và giảm lượng sở hữu của ông Bùi Cao Nhật Quân xuống 78.242/008 cổ phiếu. Giao dịch thực hiện từ 23/11 đến 28/11/2022.

CTCP Đầu tư hạ tầng kỹ thuật (CII (HM:CII)): Bà Phạm Thị Thuý Hằng, vợ ông Lê Quốc Bình – Tổng Giám đốc, đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu. Trước giao dịch bà Thuý Hằng sở hữu 3 treieuj cổ phiếu (tỷ lệ 1,19%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 5/12/2022 đến 3/1/2023. Trước đó từ 15/11 đến 29/11/2022 bà Thuý Hằng vừa mua xong 2 triệu cổ phiếu CII.

Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB (HM:ACB)): Bà Đặng Thị Thu vân, Giám đốc PGD (HM:PGD) Gò Vấp, đã bán 100.000 cổ phiếu trong tổng số 300.000 cổ phiếu đăng ký bán trước đó, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 942.529 cổ phiếu (tỷ lệ 0,0279%). Giao dịch thực hiện từ 28/10 đến 26/11/2022.

CTCP Đầu tư DNA (KSD): Ông Bùi Việt Vương, Tổng Giám đốc, đăng ký mua 500.000 cổ phiếu. Trước giao dịch ông Vương sở hữu 2,1 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 17,5%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 2/12 đến 29/12/2022.

CTP Tập đoàn đầu tư KTT (KTT): Bà Đặng Thuỳ Dương, Tổng Giám đốc, đăng ký bán toàn bộ 26.200 cổ phiếu (tỷ lệ 9,01%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 2/12 đến 16/12/2022.

CTCP Bia và nước giải khát Hạ Long (HLB): Ông Doãn Thiện Tân, con ông Doãn Văn Quang – Chủ tịch HĐQT – đã mua 600.000 cổ phiếu (tỷ lệ 19,42%) và trở thành cổ đông lớn. Trước giao dịch ông Tân không sở hữu cổ phiếu nào. Giao dịch thực hiện ngày 21/11/2022.

Cũng liên quan đến cổ phiếu HLB, cùng ngày, bà Phạm Thị Hương, em vợ ông Doãn Văn Quang,. Đã bán toàn bộ 600.000 cổ phiếu (tỷ lệ 19,42%) và không còn là cổ đông lớn.

CTCP Big Invest Group (BIG): Ông Võ Phi Nhật Huy, Uỷ viên HĐQT, đã bán 600.000 cổ phiếu, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 1,8 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 36%). Giao dịch thực hiện ngày 25/11/2022.

Ads2